Informace o nás

  MUDr. Ivana Úlehlová

 •   promoce na lékařské fakultě všeobecného lékařství UK v Hradci Králové
 •   atestace v oboru dermatovenerologie
 •   specializovaná způsobilost pro obor dermatovenerologie
 •   licence ČLK pro obor deratovenerologie

 

Členství v  odborných společnostech

 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Česká dermatovenerologická spol. ČLS JEP
 • Společnost pro využití laseru v medicině ČLS JEP
 • Společnost pro korektivní dermatologii a kosmetologii ČLS JE 

 

Odborná praxe 

 • Kožní klinika VFN v Praze
 • Klinika LaserEsthetic v Praze
 • Kožní ambulance Praha 5 - Radotín

 


Zdravotní sestra - paní Ilona Loudová

 • maturita na střední zdravot. škole v Kolíně
 • ukončené bakalářské studium na Lékařské fakultě MU v Brně - obor ošetřovatelství
 • osvědčení k výkonu zdravot. povolání bez odborného dohledu

 

Odborná praxe

 • chirurgická ambulance - všeobecná sestra
 • nemocnice Kolín - sálová sestra na chirurg. oddělení
 • ambulance praktic. lékaře - všeobecná sestra
 • klinika LaserEsthetic - sálová sestra
 • kožní ambulance P5